Viver de Bell-lloc acredita les competències professionals dels treballadors en una prova pilot

 

La Fundació Viver de Bell-lloc juntament amb l’Associació Sant Tomàs, han participat en un projecte pilot que pretén que les persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemes de salut mental o amb trastorn de l’espectre autista que treballen en centres especials de treball i empreses d’inserció puguin obtenir una acreditació  de les seves competències a partir d’una certificació professional de nivell 1 i, així, facilitar el seu accés al mercat de treball.

Són persones ocupades, que estan formades i tenen experiència professional, però que no disposen d’una acreditació oficial, fet que els dificulta poder demostrar la seva qualificació.

Divendres passat va culminar aquest procés d’acreditació de competències professionals adquirides per l’experiència laboral amb la fase d’avaluació de les competències professionals a 8 persones treballadores de Centre Especial de Treball de la Fundació Viver de Bell-lloc. La Comissió avaluadora les va avaluar per tal d’acreditar les unitats de competència corresponents a la qualificació AGA164_1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

Ha estat la primera vegada que persones amb diversitat funcional participen en aquest tipus de procés l’experiència ha resultat ser molt positiva tant per les persones aspirants com per als professionals i les professionals que hi han participat.

Els nostres col·laboradors: