Invertir en la creació de llocs de treball ha de ser una prioritat

Avui Viver de Bell-lloc ha participat al debat amb les candidatures a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer.

L’infrafinançament crònic dels serveis, la intolerable llista d’espera per a serveis essencials, la falta de recursos que s’arrossega des de fa anys i la manca d’un marc legal que estigui a l’altura, han posat al límit el sector, fent perillar la qualitat d’atenció a les persones.

Des de Viver de Bell-lloc volem agrair l’organització d’aquesta trobada per part de DINCAT i la participació de tots els partits.

El debat ha fet palesa la voluntat de totes les forces polítiques per prendre mesures i donar resposta a les necessitats del col·lectiu de persones amb disCapacitat, però també ha evidenciat l’arrel del problema: la manca de finançament i d’un marc legal que es correspongui amb la realitat del tercer sector. Avui hem pogut escoltar propostes interessants però tot i la voluntat, trobem a faltar propostes concretes de finançament, el que dificulta esperar que els programes es converteixin en una realitat tangible. Així doncs, aprofitant l’apropament de la jornada d’avui, demanem als candidats i candidates participants, que treballin per desenvolupar propostes realistes de finançament que permetin salvar un sector que està en seriós perill. Volem una aposta valenta pel tercer sector i pels serveis d’atenció al col·lectiu de persones amb disCapacitat.

Reivindiquem un cop més que el treball digne és un dret per a totes les persones i és una oportunitat per al desenvolupament personal. Actualment ni tan sols es compleix la llei vigent que obliga les empreses de més de 50 empleats a tenir un mínim del 2% de persones amb disCapacitat en plantilla. Donar suport al mercat de treball protegit i dotar-lo d’un pla específic de suport a la subcontractació i d’inversió per la creació de llocs de treball i impulsar programes d’inserció en empresa ordinària han de ser prioritats, així com vetllar per tots els recursos complementaris que poden necessitar les persones amb disCapacitat en edat laboral. Les persones amb especials dificultats acaben quedant fora del mercat laboral perquè aquest no està adaptat, cal buscar fórmules que permetin avançar en aquest sentit i promoure formació professional que prepari les persones pels reptes actuals i del futur.

 

Des de la Federació DINCAT i amb la participació de totes les entitats que en formem part s’ha elaborat un recull dels 10 punts clau que el nou govern de la Generalitat ha d’atendre per a garantir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, i que ha traslladat a tots els partits:

  1. LLISTES D’ESPERA. Acabar amb les llistes d’espera per accedir a serveis residencials i d’atenció diürna, concertant noves places i finançant nous serveis d’habitatge que responguin a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

  1. TARIFES A L’ALTURA. Actualitzar les tarifes i subvencions i posar en marxa un pla d’inversions, amb l’objectiu d’enfortir i consolidar el sector, per garantir un sistema que vetlli per la qualitat dels serveis i la seguretat de persones i professionals.

 

  1. TREBALL DIGNE. Incrementar els recursos dels Centres Especials de Treball per garantir els llocs de feina per a les persones amb especials dificultats i promoure un model de treball inclusiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats.

 

  1. ELIMINAR COPAGAMENT. Revisar l’actual sistema de copagament per evitar situacions d’empobriment i per fer-lo compatible amb el desenvolupament dels projectes de vida de les persones amb

 

  1. EDUCACIÓ INCLUSIVA. Desplegar el sistema d’educació inclusiu per millorar l’accés, participació i assoliment de competències de l’alumnat amb necessitats educatives especials i incrementar l’actual finançament dels

 

  1. LLEI TERCER SECTOR I ACCIÓ CONCERTADA. Impulsar una llei del Tercer Sector que reconegui el paper clau de les entitats d’iniciativa social en la provisió dels serveis socials i reguli de manera adequada l’acció concertada fent possible un model de col·laboració publicoprivada basat en l’excel·lència en l’atenció a les

 

  1. Incorporar la perspectiva de la discapacitat en l’atenció sanitària, reforçar la coordinació entre l’atenció primària i els serveis residencials i garantir l’accés al sistema de salut en igualtat de condicions per a les persones amb discapacitat.

 

  1. VIDA INDEPENDENT. Adaptar el model d’atenció a la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, garantint que puguin viure de forma independent, participant plenament en tots els aspectes de la seva vida i prenent les seves pròpies decisions amb els suports adequats.

 

  1. ACCESSIBILITAT COGNITIVA. Garantir l’accés a una informació clara, de fàcil comprensió i accessible per a tota la ciutadania, ja que entendre la informació és un

 

  1. COVID-19. Posar en marxa un pla de xoc amb mesures extraordinàries per fer front als sobre costos assumits per les entitats durant la pandèmia, protegir els llocs de feina de les persones amb discapacitat i que contempli un permís retribuït pels familiars que hagin de tenir cura d’una persona amb

 

 

Els nostres col·laboradors: