El Centre Comercial Sant Jordi confia en Helix de Viver de Bell-lloc pel manteniment d’espais verds

La comunitat de propietaris del centre comercial Sant Jordi, situat a l’Ametlla del  Vallès ha confiat a Helix de Viver de Bell-lloc el manteniment i la neteja de les zones verdes comuns del cente comercial.

Diàriament procedim a fer la neteja de banals dels espais verds i de forma puntual els equips de jardineria realitzen les segues, retalls i plantacions dels espais enjardinats.

Els nostres col·laboradors: