L’equip d’obres de jardineria finalitza la implantació del talús de la pista esportiva nº1 de la Garriga

 

L’equip d’obres de jardineria va acabar la setmana passada les feines d’implantació del talús de la pista esportiva nº1 de la Garriga.

El treball ha consistit en la remodelació d’un talús amb forta pendent, utilitzant malla de coco per retenir les terres aportades, eco travesses en forma de V per poder fer petites terrasses que disminueixin el pendent i utilitzant plantes com el Plumbago auriculata i el Rhyncospernum jasminoides ,  plantes trepadores, amb l’objectiu d’entapissar tot el talús, a la vegada que serviran per evitar-ne la seva erosió. Finalment s’ha posat un sistema de reg per degoter per assegurar la perdurabilitat de la planta.

Un gran treball en equip!

Els nostres col·laboradors: