Prevenir i tractar la processionària de manera sostenible amb l’endoteràpia

La sostenibilitat ambiental s’ha convertit en un element imprescindible en qualsevol activitat relacionada amb la gestió d’espais verds. En aquest sentit, a Helix de Fundació Viver de Bell-lloc treballem amb tractaments fitosanitaris lliures de productes químics a través de l’endoteràpia vegetal.

¿Què és l’endoteràpia vegetal?

L’endoteràpia vegetal és un mètode terapèutic de tractaments fitosanitaris a plantes llenyoses i palmàcies que consisteix en la injecció del producte fitosanitari i/o substància nutricional directament al sistema vascular de la planta.

Destaca respecte als tradicionals tractaments aeris per l’absència d’atomitzadors, polvoritzacions o aspersions de productes químics que contaminen el medi ambient, sòls i aigües, així com per ser totalment innòcua per a la salut de les persones i animals, i es pot utilitzar a qualsevol hora del dia.

En resum, els principals avantatges són:

  • Gran persistència.
  • Consum nul d’aigua.
  • Nul impacte ambiental.
  • Respectuós amb la fauna auxiliar.
  • Aplicable per a múltiples patologies.

 

Per tal de poder dur a terme tractaments emprant aquesta  tecnologia, a Helix de Fundació Viver de Bell-lloc, disposa d’un dels equips més innovadors per a la realització d’aquest tipus de tractament, l’ENDOplant. Aquest equip, pensat per a empreses i professionals permet realitzar tractaments d’injecció al tronc, tant en arbres com en palmeres, per al control de plagues i malalties, així com aportació de substàncies nutricionals.

 

Metodologia d’injecció

Les passes que cal dur a  terme per tal d’aplicar aquesta tècnica són:

Perforació: es perfora aproximadament cada 30-40 cm al llarg del perímetre del tronc.

Col·locació: tot seguit, es col·loca l’ENDOplug al forat. Es tracta d’un catèter ‘que serà travessat per la agulla injectora de l’aparell, permetent l’entrada i evitant la sortida del producte.

Ajustament: amb un martell de niló i un col·locador especial s’ajusta l’ENDOplug al forat que s’ha realitzat a l’arbre.

Injecció: finalment, es realitza la injecció amb el mecanisme d’endoteràpia seleccionat, introduint l’agulla a l’ENDOplug.

Per a poder realitzar aquesta tècnica amb la precisió adequadae, el personal tècnic de l’entitat va rebre una formació específica impartida per l’empresa que ha desenvolupat i comercialitza l’aparell.

 

Aplicacions:

Aquest sistema es pot fer servir per a tractar un ampli ventall de plagues, malalties i carències vegetals:

  • Plagues d’insectes, artròpodes, nematodes
  • Malalties produïdes per fongs i bacteris
  • Nutrients: correcció de carències nutricionals, aportació de micro i/o macroelements, increment de la vitalitat, augment de la productivitat (en fruiters per exemple)

El moment d’aplicació serà doncs molt variable podent-se realitzar durant tot l’any, en funció del problema a tractar.

 

T’interessa aquest servei i vols saber-ne més?


Escriu-nos a través del formulari o a comercial@vivelloc.cat 

Els nostres col·laboradors: