Viver de Bell-lloc signa un conveni de pràctiques amb la Universitat de Girona

Fundació Viver de Bell-lloc i Universitat de Girona signen un conveni per acollir estudiants del grau de Psicologia de la Facultat d’Educació i Psicologia per a desenvolupar les practiques acadèmiques externes.

La intenció és consolidar aquest vincle i poder donar-li continuïtat durant els propers anys i cada any poder acollir una persona en pràctiques del Grau en Psicologia de la UdG. Aquest mes d’octubre començaran dues alumnes, una de psicologia i una altra de treball social. Les estudiants realitzaran unes pràctiques de 180h  i 300h respectivament, als diferents serveis vinculats a l’àrea social de la nostra entitat tutoritzades per un psicòleg i una treballadora social de la fundació. D’aquesta manera podran completar la seva formació durant la seva estada a la nostra fundació coneixent de primera mà els diferents serveis (unitat de suport, centre especial de treball, servei d’inserció laboral, formació ocupacional, servei de lleure, servei d’atenció a la vida independent, llar-residència, voluntariat), així com la feina dels psicòlegs en una entitat com la nostra. També assistiran a les reunions d’equip, formacions i supervisions per tal d’aprofundir en el coneixement del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental.

Esperem que en treguin el màxim profit!

Els nostres col·laboradors: