“El col·lectiu de persones amb disCAPACITAT superior al 65% ha de tenir dret a participar plenament en la comunitat.”

La Laura Dueñas és una persona que destaca per la seva energia, la seva implicació i la seva convicció davant els drets de les persones. Positiva i entusiasta està convençuda que aconseguirà posar en marxa el Centre Ocupacional Esqueix, que Fundació Lluïsa Oller (Viver de Bell-lloc)  té acreditat i registrat per donar atenció a 16 persones.

Laura, què és un Centre de Teràpia Ocupacional (CTO)?

És un servei d’atenció diürna de tipus rehabilitador que té com a objectiu que les persones puguin assolir, dins les possibilitats de cadascuna, la seva màxima inclusió social a través d’un programa individual de suports.
El Centre de Teràpia Ocupacional Esqueix, de Fundació Lluïsa Oller (Viver de Bell-lloc) està destinat a persones amb certificat de disCapacitat intel·lectual superior al 65% que, de manera temporal o permanent, no poden accedir al mercat laboral, sigui protegit o ordinari.

Centre Ocupacional L'Esqueix
Centre Ocupacional L’Esqueix, de Viver de Bell-lloc | Cardedeu

Com funcionarà el Centre de Teràpia Ocupacional Lluïsa Oller?

La metodologia de funcionament de Viver de Bell-lloc és la Planificació Centrada en la Persona com a eina pel desenvolupament dels projectes de vida. La metodologia al centre ocupacional, lògicament, serà la mateixa. Les persones amb disCAPACITAT han de poder ser protagonistes de les seves pròpies vides.

 

Recentment, hi ha hagut la Resolució DSO/1881/2022 per la qual s’ha obert la convocatòria per la concessió de places, què n’opines?

He de ser sincera, ha estat com una gerra d’aigua freda per les famílies, les persones i les entitats. Al Vallès Oriental s’ha fet una provisio de 8 places en total a tota la comarca. És una mida insuficient per cobrir la necessitat real de les persones amb disCAPACITAT. Tot i això crec que es reconduirà, s’ha de reconduir!. Confio en la reflexió de l’Administració, en la força de les famílies que estan esgotades i en la justícia social.

Així doncs, pensant en positiu, com organitzareu el dia a dia del Centre?

És un grup increïble! Tenen unes sinergies bestials. Cada persona aportarà les seves capacitats i entre totes aconseguirem avançar. Promourem habilitats, desenvoluparem aptituds…
Quan estigui en marxa el Centre Ocupacional la nostra intenció és fer el màxim d’activitats en altres espais i amb altres entitats del territori.
Si volem fer lectura, farem ús de la biblioteca municipal; si volem fer esport, anirem als parcs o al gimnàs. I així amb tot.
Considerem que el col·lectiu de persones amb disCapacitat ha de tenir dret a participar plenament en la comunitat i que a la vegada és molt important generar consciència inclusiva en la comunitat, al final hi guanyem tots i totes.

Laura, després de viure i sentir el teu entusiasme i la teva emoció, estem segurs que tirarà endavant el projecte del Centre de Teràpia Ocupacional i les 16 persones i les seves famílies podran gaudir de les seves prestacions garantides.

Els nostres col·laboradors: