Serveis a persones

Serveis a persones amb diversitat funcional i/o transtorn de la salut mental

Serveis d’habitatge

Les nostres llars residències ofereixen una atenció integral a persones amb discapacitat intel·lectual i / o trastorn …

Servei de lleure

Un servei inclusiu que organitza activitats pròpies, tenint en compte les oportunitats d’oci que ofereix el nostr …

Formació

Oferim cursos de formació ocupacional en les especialitats de la nostra activitat productiva: jardineria i viverisme i …

Inserció laboral

Format per professionals especialitzats en la intermediació entre empreses que cerquen treballadors i les persones amb …

Els nostres col·laboradors: