logo viver de bell-lloc
BlocFacebookTwitterLinkedin
VoluntariatBorsa de treball. Apunta't-hiLegislació-normativesAltres

Legislació-normatives

LEY 13/1982,  de 7 de abril, de integración social del minusválido (LISMI).
www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/09983

LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de Suport a les famílies
www.gencat.net/diari/3926/03185006.htm

LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
www.gencat.net/diari/4990/07284064.htm

REAL DECRETO 1451/1983, de 11 de mayo, por el cumplimiento de lo previsto en la LEY 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1983/15813

REAL DECRETO 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores.
www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2000/01547

DECRET 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
www.gencat.net/diari/4685/06198020.htm

Organitzacions col·laboradores

 • Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Fons Social Europeu
 • Fundación ONCE
 • Obra Social La Caixa
 • Fundació Antoni Serra Santamans
 • Fundació Caixa d'Enginyers
 • Fundació Roviralta
 • Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad
 • Diputació de Barcelona
 • SOC
 • Garantia Juvenil
 • Club Super3
 • Turisme Montseny
 • Gràfiques Corró
 • Espigoladors
Tel. 938 444 105

C/ Tarragona, 18
Cardedeu 08440

vivelloc@vivelloc.cat
© 2019 Viver de Bell-lloc | Avís legal