Projecte: Centre Ocupacional

Un Centre Ocupacional és el servei que ens falta per completar l'oferta de serveis de suport assistencial i laboral de l'entitat.

L’activitat laboral no és adequada per a persones amb un alt grau de discapacitat o bé perquè van envellint i / o es van deteriorant a nivell personal per diferents factors. Sobretot tenint en compte que la pressió de l’activitat laboral i el nivell de competitivitat ha augmentat enormement els darrers anys.

Proposem crear un nou servei que atengui aquesta població de forma diürna, en un àmbit terapèutic, formador i rehabilitador, i que promogui principalment el seu benestar físic i emocional en un entorn normalitzat i integrat en l’àmbit comunitari.

Aquest projecte proposa la construcció d’un centre ocupacional en el terreny propietat de l’entitat, annex a la nova residència que s’ha construït el 2018-2019.

Tu tens el poder de crear oportunitats per aquestes persones.


Llaura el Centre Ocupacional

Col·labora amb un donatiu puntual o fes sostenible el projecte a partir de 4€/mes.

El teu donatiu servirà per poder construir l’espai i dotar-lo del material necessari per engegar-lo.

Vull colaborar

Empreses solidàries

Vincula la teva empresa al projecte del Centre Ocupacional amb un donatiu material per la construcció, amb un donatiu econòmic puntual o bé fent-lo sostenible amb una col·laboració periòdica. Veniu a passar un dia a la fundació i descobriu les oportunitats que podeu crear.

Contacta amb nosaltres i converteix-te en una empresa solidària.

Els nostres col·laboradors: