“Apostem perquè la pròpia persona planifiqui les metes que vol aconseguir per millorar la seva vida”

La Planificació Centrada en la Persona (PCP) es defineix com una metodologia facilitadora perquè la pròpia persona amb discapacitat, sobre la base de la seva història, capacitats i desitjos, planifiqui les metes què vol aconseguir per millorar la seva vida.

Actualment la PCP s’aplica en tots els nivells de la societat: a hospitals, residències de gent gran o fins i tot a casa de cadascú. És un canvi de metodologia, però sobretot un canvi de mentalitat.

Des de l’entitat ja fa anys que treballem en aquest sentit. Les persones que treballem a l’entitat posem els desitjos i les demandes de les persones a les que atenem per sobre de tot. El Centre Especial de Treball n’és un exemple: sempre es busca que les persones treballin al lloc que millor els va en funció de les seves demandes, necessitats, i capacitats.

L’equip de la fundació s’ha començat a formar en les eines diàries d’aquesta metodologia. La primera, i més important, és el canvi de paradigma. La tècnica és la persona que té la formació i que sap què s’ha de fer, però en canvi, s’ha de col·locar en una posició de suport a les decisions de la persona.

El servei de vida independent és on ho hem començat a aplicar. La persona que rep el suport ha de triar tot el què vol i com ho vol. Això tampoc és fàcil per qui rep el servei ja que moltes vegades són persones que han estat institucionalitzades molts anys en llocs on no s’ha preguntat massa què volien fer i els costa escollir. La gran tasca que fan les professionals de la Fundació Lluïsa Oller és explicar i facilitar aquest poder de decisió.

D’aquesta manera, entenem i apliquem la PCP com una metodologia de treball que posa a la persona al centre perquè sigui aquesta la que escrigui el seu futur. La resta estem i estarem per ajudar-la en el què vulgui i de la manera què ens demani.

METODOLOGIA

La Fundació Viver de Bell-lloc està orientada a la millora de la Qualitat de Vida de les persones a les que atén, i la inserció sòcio-laboral contribueix a aquesta millora.

Programa d’Atenció Individual

L’eina de treball mitjançant la qual es treballa amb la participació de la persona, és el Programa d’Atenció Individual (PAI). Aquest programa s’elabora per a totes les persones usuàries.

El centre és la persona i el què aquesta vol i planifiquem els suports necessaris perquè aconsegueixi créixer social i professionalment, podent així, aconseguir realitzar els seu projecte vital i la màxima autonomia possible.

Seguim la metodologia de Shalock i Verdugo que defineix la QdV com un estat desitjat de benestar personal, multidimensional, universal, lligat a la cultura i que presenta components tant objectius com subjectius.  La QdV es compon de vuit dimensions: el Benestar Emocional, les Relacions Interpersonals, el Benestar Material, el Desenvolupament Personal, el Benestar Físic, l’Autodeterminació, la Inclusió Social i els Drets.

Model de gestió competencial

En els àmbits d’inserció laboral es treballa també des del model de gestió competencial, elaborant el PAI a partir de l’autoconeixement competencial de la pròpia persona i promovent la formació i l’avaluació també per competències, per tal de millorar el nivell d’ocupabilitat de les persones.

 

Alba Domínguez, treballadora social i responsable del servei de Llar Residència.

Èlia López, responsable i coordinadora de l’Àrea Social.

 

 

Els nostres col·laboradors: