FORMADOR/A JARDINERIA

FORMADOR/A EN JARDINERIA
URGENT! Busquem un/a professional amb titulació tècnica, amb experiència provada en jardineria i experiència docent al sector.

Funcions:
Formador/a d’accions de formació ocupacional de Jardineria dirigit a joves en risc d’exclusió social o persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, per la seva incorporació al mercat de treball.
⦁ Adaptació, disseny i elaboració de la planificació didàctica i material didàctic.
⦁ Impartició de continguts d’itinerari formatiu: millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes complint amb la normativa mediambiental, de qualitat, de productes fitosanitaris i de prevenció de riscos laborals.
⦁ Desenvolupament del procés de capacitació/dinamització dels participants.
⦁ Realització control d’assistència, seguiment i registre d’incidències.
⦁ Avaluació individual i grupal dels resultats de l’acció formativa.

Requisits:
⦁ Tècnic/a superior en gestió i organització d’empreses agropecuàries, tècnic/a en jardineria o certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional de l’àrea agrària i de l’àrea professional de jardineria, enginyeria tècnica agrícola o forestal, enginyeria agrònoma o llicenciatura en biologia,
⦁ 2 anys d’experiència laboral en l’àmbit de la família professional a impartir i 1000 hores d’experiència docent acreditables en especialitats de la família professional a la qual s’adreça l’acció formativa.
⦁ Preferible experiència prèvia amb col·lectius en risc d’exclusió.
⦁ Persona didàctica, flexible, dinàmica, creativa, amb iniciativa i capacitat de prendre decisions.
⦁ Imprescindible carnet de conduir.

Condicions:
⦁ Contracte inicial per obra i servei, de novembre 2022 a finals d’abril 2023, per dos programes específics (FPO-DUAL i FOAP). Altes possibilitats de continuïtat fins a desembre 2023 per futures convocatòries d’altres formacions.
⦁ De dilluns a divendres en torns de matí (7.30 -15.00h).
⦁ Inici contracte 14 de novembre.
⦁ Entitat en creixement que estem cercant professionals en jardineria.
⦁ Bon ambient de treball i formació continuada.

Interessats/des enviar CV a https://www.vivelloc.cat/ca/treballa-amb-nosaltres/ o contactar amb Marta Orozco, Tlf.: 667 378 332 / mail: marta.orozco@vivelloc.cat.

Els nostres col·laboradors: