INTEGRADORS/ES SOCIALS

Per Projecte "Envelliment Prematur de Treballadors del CET"

Acompanyament a persones, amb discapacitat psíquica, que treballen en un Centre Especial de Treball i que, per envelliment prematur, necessiten fer una transició cap a la pre-jubilació o jubilació.

 FUNCIONS:

 • Realitzar l’acollida de les demandes de les persones ateses.
 • Realitzar suport a les persones en l’adaptació a un nou cicle vital, com és la pre jubilació o jubilació a mig o curt termini.
 • Realitzar acompanyaments a visites mèdiques, gestions amb l’administració pública, gestions vàries, quan sigui necessari.
 • Realitzar reunions amb la persona i els seus familiars quan sigui necessari.
 • Participar activament en l’elaboració i l’execució del PIAI.
 • Realitzar les intervencions acordades amb l’equip i/o la persona i/o els seus familiars.
 • Gestionar i promocionar tots aquells aspectes relacionats amb les necessitats d’ajuda jurídica (protecció judicial i d’altres), econòmica (prestacions,), social (valoracions del grau de dependència i de la discapacitat) i de salut de la persona.
 • Treballar amb la persona i l’equip noves activitats i hàbits que haurà d’adquirir la persona, de forma gradual, durant la transició de la vida laboral a la jubilació.

REQUISITS:

 • Formació en Integració Social o similar en l’àmbit social.
 • Experiència en tasques de suport o d’acompanyament a la persona cap un canvi de la seva vida.
 • Experiència amb persones amb discapacitat o trastorn mental.
 • Coneixements d’ofimàtica.
 • Domini del català i castellà.
 • Imprescindible carnet de conduir i cotxe propi.
 • Orientació a les persones i empatia.
 • Treball en equip, dinamisme, pro activitat i compromís.
 • Capacitat de Planificació i organització.

 

CONDICIONS:

 • Contracte 1 any. Possibilitats de continuïtat si el projecte es consolida.
 • Incorporació immediata (febrer 2023).
 • Avantatges laborals i bon ambient de feina.
 • Lloc de treball al Vallès Oriental (Cardedeu).

 

Els nostres col·laboradors: