OFICIAL DE JARDINERIA

Busquem un/a professional, amb titulació mínima de tècnic de grau mig o superior en jardineria, amb experiència en serveis de manteniment i construcció de jardins o experiència similar, i valorable amb experiència en col·lectius en risc d’exclusió social.

Funcions:

Responsabilitat de que s’executin les feines que encarregui el responsable tècnic del manteniment i responsabilitat del personal amb discapacitat que té al seu càrrec, donant suport i motivant per a que compleixi amb les seves responsabilitats i desenvolupi les seves funcions.

 • Implantar els criteris tècnics establerts pel Responsable Tècnic del Manteniment.
 • Desenvolupar feines especialitzades (esporga, segues especials, fitosanitaris, etc.).
 • Detectar les necessitats del manteniment o de les feines encarregades, i realitzar les propostes de millora pertinents.
 • Planificar les feines diàries, setmanals i mensuals d’acord amb els criteris establerts.
 • Organitzar al personal al seu càrrec d’acord amb la panificació i els criteris tècnics, obtenint un rendiment adient.
 • Detectar problemes de funcionament de l’equip i establir els mecanismes necessaris per resoldre’ls.
 • Fer el manteniment preventiu de la maquinària, locals i vehicles que se li assignin.

Requisits:

 • Es necessita una persona, amb titulació mínima de Tècnic de Grau mig o Superior de Jardineria,
 • Experiència contrastada en manteniment de jardineria pública.
 • Valorable residència al Vallès Oriental.
 • Carnet d’aplicació de productes fitosanitaris.
 • Formació en moto serra.
 • Imprescindible carnet de conduir.

Condicions:

 • Contracte temporal per substitució baixa durant més de 6 mesos, amb possibilitats de continuïtat si hi ha nous projectes.
 • Horari: de dilluns a divendres de 7.15 a 15.00 h.
 • Incorporació 11 d’abril.

Els nostres col·laboradors: