Projecte: Servei de vida independent

El Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar permet que les persones puguin dur una vida independent i el més normalitzada possible en la seva pròpia llar.

Aquest servei treballa en funció d’un pla d’atenció personal, que estableix les necessitats individualitzades de suport i que elabora el nostre equip de professionals amb la participació activa de la persona.

Tu pots contribuir a crear vides independents.

Els nostres col·laboradors: