Transparència

El Grup Viver de Bell-lloc està format per dues fundacions que tenen objectius diferents però que van adreçats al mateix col·lectiu.

Per un costat hi ha la Fundació Viver de Bell-lloc, que desenvolupa tota l’acció empresarial del grup i té com a objectiu la realització de projectes que promoguin la creació de llocs de treball pel col·lectiu de persones amb discapacitat a través del seu Centre Especial de Treball.

Per altra banda hi ha la Fundació Lluïsa Oller, que agrupa tots els serveis assistencials, de formació, inserció i orientació dirigits al col·lectiu, i concentra els serveis transversals i administratius.

Les dues fundacions que formen el Grup Viver de Bell-lloc compleixen rigorosament amb la normativa aplicable i publiquen, anualment, els seus comptes, estatuts, organigrama i tot el que marca la Llei de Transparència.Transparència de la Fundació Viver de Bell-llocTransparència de la Fundació Lluïsa Oller