Serveis de verificació de qualitat

Els productes no sempre surten perfectes de la màquina i és imprescindible la participació d’una o vàries persones que en revisen la qualitat i separen les unitats defectuoses. A Viver de Bell-lloc oferim el servei de verificació de qualsevol peça o producte que es pugui valorar a simple vista.   

Els nostres equips estan formats per poder realitzar aquest tipus d’inspeccions visuals de manera sistemàtica i de forma coordinada amb la resta d’empleats i empleades, generant una complicitat altament positiva en l’empresa.      

Externalitzar el servei de verificació de qualitat aporta grans beneficis a les organitzacions, que no han de tenir personal destinat a una feina molt monòtona però de gran responsabilitat.   

Si la teva empresa ha de verificar peces o productes, compta amb Viver de Bell-lloc. Ens avala la nostra experiència amb aquests clients:

  • ITW
  • Zeller Plastic

Els nostres col·laboradors: