Servei d’Acompanyament i assessorament per a persones i Famílies amb necessitats Específiques (SAFE)

 

SAFE – Benvinguda a Viver de Bell-lloc

INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT

El Servei d’Atenció  especialitzada per a les Persones i Famílies amb Necessitats Específiques (SAFE) és una iniciativa gratuïta que ofereix assessorament i gestió de recursos per a famílies i persones amb disCapacitat o Trastorn de la Salut Mental . Aquest servei té com a objectiu principal proporcionar un suport integral i especialitzat per millorar el benestar de les persones i les seves famílies.

Recursos que ofereix el Servei d’Atenció SAFE

 1. Entrevistes d’Acollida: Comprensió de les Necessitats Familiars
  • Entenem les necessitats, inquietuds i contextos de cada família a través de sessions personalitzades.
 2. Assessorament Personalitzat: Definició de Plans d’Actuació
  • Realitzem sessions per definir un Pla d’Actuació individualitzat adaptat a les necessitats de cada família.
 3. Espais per a l’Expressió i Tallers Específics
  • Organitzem espais on les persones participants puguin expressar les seves necessitats i inquietuds. Realitzem tallers específics sobre temàtiques d’interès per a les famílies.
 4. Creació de Xarxa de Suport Ampliada
  • Fomentem la creació de xarxes de suport entre les famílies i persones amb disCapacitat per tal de compartir experiències i ajudar-se mútuament.

Objectius del Servei SAFE

 1. Oferir Suport Emocional i Acompanyament al Cicle Vital
  • Proporcionem suport emocional i acompanyament continuat a les famílies durant les diferents etapes de la vida.
  • Oferim orientació educativa i de criança, arribant a escoles i instituts per promoure la inclusió i el benestar educatiu.
 2. Promocionar i Consolidar Programes i Serveis de Caràcter Preventiu
  • Desenvolupem i implementem programes preventius amb l’objectiu de millorar el benestar personal i familiar.
  • Acompanyem les famílies en la prevenció de problemes futurs, assegurant una qualitat de vida adequada.
 3. Orientar sobre Ajuts Econòmics, Recursos i Serveis
  • Informem i orientem les famílies sobre els ajuts econòmics disponibles, així com els recursos i serveis a nivell local i nacional.
  • Facilitem l’accés de les famílies als serveis i recursos necessaris per millorar la seva qualitat de vida.
 4. Oferir Acompanyament i Suport Especialitzat
  • Proporcionem acompanyament i suport especialitzat a les famílies que necessiten una atenció preventiva o complementària a la de la xarxa pública.
  • Impulsem el treball en xarxa amb els agents del territori per millorar la coordinació i eficàcia dels serveis.

El servei SAFE està gestionat per un equip multidisciplinari que inclou professionals de l’àrea de Psicologia i Treball Social. Aquest equip multidisciplinari permet un abordatge integral de les necessitats de les persones i les famílies.

Aquesta iniciativa és una eina de Benvinguda de Viver de Bell-lloc per oferir un suport i acompanyament de qualitat i integral a les famílies i persones amb disCapacitat, promovent així una societat més inclusiva i amb igualtat d’oportunitats per a tothom.

 

Vols més informació?

Contacte amb nosaltres escrivint a benvinguda@vivelloc.cat o bé trucant al 93 844 41 05.

SAFE
SAFE

Fes una ullada als serveis que oferim clicant aquí!

 

Amb el suport de:

Departament de Drets Socials

Els nostres col·laboradors: