Impacte Anual

A Viver de Bell-lloc treballem amb la missió d'acompanyar projectes de vida de persones amb disCapacitat i/o trastorn de salut mental promovent la seva inclusió social i laboral i sensibilitzant l'entorn.

Aquí podeu consultar les principals dades dels impactes que genera la nostra activitat.

(DADES 2020)

Els nostres col·laboradors: