JARDINERS/ES I OFICIALS/ES DE JARDINERIA (Vallès Oriental)

Busquem professionals de la Jardineria, preferentment residents al Vallès Oriental, amb titulació mínima de tècnic de grau mig en jardineria, amb experiència en serveis de manteniment i construcció de jardins o experiència similar, i valorable amb experiència en col·lectius en risc d’exclusió social.

Funcions:

OFICIALS/ES DE JARDINERIA

 • Implantar els criteris tècnics establerts pel Responsable Tècnic del Manteniment.
 • Desenvolupar feines especialitzades (esporga, segues especials, fitosanitaris, etc.).
 • Detectar les necessitats del manteniment o de les feines encarregades, i realitzar les propostes de millora pertinents.
 • Planificar les feines diàries, setmanals i mensuals d’acord amb els criteris establerts.
 • Organitzar al personal al seu càrrec d’acord amb la planificació i els criteris tècnics, obtenint un rendiment adient.
 • Detectar problemes de funcionament de l’equip i establir els mecanismes necessaris per resoldre’ls.
 • Fer el manteniment preventiu de la maquinària, locals i vehicles que se li assignin.

JARDINERS/ES

 • Manteniment de parcs i jardins fent ús de desbrossadora, segadora, bufador i diferents estris de neteja, segons les instruccions del seu responsable d’equip.
 • Millora de jardins d’interior, exterior i zones verdes complint amb la normativa mediambiental, de qualitat, de productes fitosanitaris i de prevenció de riscos laborals.

Requisits:

 • Titulació mínima de Tècnic de Grau mig de Jardineria.
 • Experiència en manteniment de jardineria pública.
 • Residència al Vallès Oriental.
 • Carnet d’aplicació de productes fitosanitaris.
 • Formació en moto serra.
 • Imprescindible carnet de conduir.

Condicions:

 • Contracte per obra i servei, per programa específic, amb possibilitats de continuïtat segons necessitats de futur.
 • Horari: de dilluns a divendres de 7.30 a 15.00 h.
 • Incorporació Gener 2022.

Penja el teu currículum aquí

Els nostres col·laboradors: