Compliment de la LGD a través de les mesures alternatives de donacions i accions de patrocini

Has sentit a parlar de les mesures alternatives com a compliment de LGD? En aquest article et parlarem de les corresponents a la Donació i al Patrocini.

Abans, cinc cèntims del que diu la LGD en quant a l’obligació de contractació de persones amb disCapacitat, que diu que les empreses públiques i privades, de 50 o més persones treballadores han de tenir un mínim d’un 2% de persones amb discapacitat en plantilla.
Les empreses que no tinguin contractat un nombre de persones amb discapacitat corresponent al 2% o més de la plantilla total, han de sol·licitar una declaració d’excepcionalitat i l’autorització de mesures alternatives.

Supòsits d’exempció

Els supòsits d’exempció previstos a la normativa són:

• La no-incorporació d’una persona treballadora amb discapacitat a l’empresa obligada és deguda a la impossibilitat que el Servei d’Ocupació de Catalunya o les agències de col·locació puguin atendre l’oferta d’ocupació presentada per manca de persones amb discapacitat inscrites o interessades (en un termini de 2 mesos des de la presentació de l’oferta).

• L’empresa obligada acredita que existeixen especials dificultats de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic, per a la contractació de persones amb discapacitat.

Mesures alternatives

A partir del moment que les empreses aconsegueixen la declaració d’excepcionalitat, poden començar a implementar les mesures alternatives autoritzades a la mateixa resolució de declaració d’excepcionalitat, que consisteixen en les accions següents:

• Subscripció de contractes de subministrament o de serveis amb centres especials de treball o amb treballadors autònoms amb discapacitat.

• Constitució d’enclavaments laborals amb centres especials de treball. Un enclavament laboral és el contracte que realitza una empresa amb un centre especial de treball per a la realització, per part d’un grup de treballadors amb discapacitat que es desplacen temporalment a l’empresa col·laboradora, d’obres o serveis relacionats amb l’activitat de l’empresa.

• Donacions i accions de patrocini de caràcter monetari a entitats, fundacions o associacions declarades d’utilitat pública que es dediquin, total o parcialment, a la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació de les persones amb discapacitat.

Donacions i patrocini com a compliment de la LGD

A partir de l’1 de gener de 2024, es van introduir canvis importants en els incentius als donatius, segons el Decret que va modificar la Llei 49/2002.

1. Increment dels Percentatges de Deducció:

Tant per a particulars com a empreses, s’ha produït un augment significatiu en els percentatges de deducció. Això significa que les persones individuals i les empreses que realitzin donatius podran gaudir d’una deducció més elevada en els seus impostos.

2. Ampliació de la Base Màxima:

S’ha ampliat la base màxima sobre la qual es pot calcular la deducció. Aquesta ampliació pot resultar en beneficis fiscals més importants per als donants, ja que poden deduir una quantitat superior dels seus impostos sobre la renda o de societats, depenent de la naturalesa del donant.

3. Deducció a la Renda per Particulars:

Els particulars ara tenen l’oportunitat de deduir-se aquests donatius directament de la seva declaració de la renda. Aquesta mesura pot estimular les donacions individuals, ja que els donants poden veure una reducció directa en els seus impostos sobre la renda.

4. Deducció a l’Impost de Societats per Empreses:

Les empreses poden beneficiar-se d’una deducció en l’impost de societats com a resultat dels donatius realitzats. Aquest incentiu pot fomentar la col·laboració del sector empresarial en suport a causes socials i culturals.

Les desgravacions fiscals per donacions i patrocini monetari a entitats dedicades a la formació professional, inserció laboral i creació d’ocupació per a persones amb discapacitat ofereixen una via crucial per a complir amb la Llei General de la Discapacitat.

Mesures Alternatives LGD

En resum, podem dir que les Mesures Alternatives per el compliment de la LGD no només compleixen amb les disposicions legals, sinó que també promouen la construcció d’una societat més inclusiva, brindant oportunitats laborals i de desenvolupament per a totes les persones, sense importar les seves capacitats.

Si tens qualsevol dubte davant la LGD a la teva empresa, contacte amb Viver de Bell-lloc i t’acompanyarem en el procés del compliment de la Llei, et facilitarem informació sobre els incentius fiscals i les deduccions relacionades amb els donatius.
Pots contactar amb la Chantal Gutiérrez, Responsable de Captació de Fons (chantal.gutierrez@vivelloc.cat)

Els nostres col·laboradors: