“No conec a ningú que no sàpiga fer res”

Què és un servei de Teràpia ocupacional?

El servei de teràpia ocupacional (STO) és l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari o protegit. L’objectiu és que aquestes persones tinguin una atenció diürna que potenciï la màxima inclusió social i laboral.

Què pot fer un Servei de Teràpia Ocupacional per a persones amb disCapacitat intel·lectual?

Es treballen aspectes com la capacitat de decisió, les relacions interpersonals i el creixement personal per potenciar així l’autonomia i seguretat. Es tracta de desenvolupar al màxim les capacitats de les persones per facilitar la seva relació amb el propi entorn i així adquirir una millor qualitat de vida. El servei ofereix els suports necessaris a cada persona i busca els recursos de l’entorn social per fer-ho de la manera més inclusiva possible i oferint alhora un servei a la comunitat.

Posa’m exemples d’activitats.

El dia a dia d’un STO està estructurat de manera que es treballen dos tipus d’activitats:

a) Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s’eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral. Poden ser treballs de manipulats,

b) Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn social. Són activitats més enfocades a l’oci i centrades molt en cada persona. Des de portar un hort fins a fer una revista o anar a fer activitats esportives, sempre amb l’objectiu de mantenir i potenciar habilitats.

La teràpia ocupacional es centra molt en les capacitats de les persones per tal de potenciar-les. Creus que com a societat hauríem de canviar també el xip i valorar més les capacitats?

Sens dubte. Crec que la base de la nostra feina és centrar-nos més en el que sí que podem fer i el que no podem fer valorar si es pot aprendre i aquest exercici l’hauria de fer també la societat. Jo sempre dic que no conec a ningú que no sàpiga fer res, es tracta d’adaptar les coses a les capacitats de la persona.

Ara Viver de Bell-lloc construirà un equipament on es realitzarà un servei de teràpia ocupacional.

Falten espais així a la comarca?

El Vallès Oriental és una comarca molt gran i si que considerem que un altre Servei de Teràpia Ocupacional pot ajudar a cobrir les necessitats actuals i futures de les persones amb disCAPACTITAT del territori. Actualment hi ha demanda de places que no pot ser resolta. De fet, nosaltres ja tenim peticions per derivar persones al nostre servei quan estigui en marxa.

Com complementarà aquest servei la resta de serveis de l’entitat?

Amb un STO cobrirem una branca més dels serveis d’atenció a les persones, creiem que era quelcom important per continuar complint la nostra missió. El fet de tenir un ampli ventall de serveis amb diferents tipus d’intervenció permet fer una atenció més integral i oferir així oportunitats a totes les persones siguin quines siguin les seves capacitats. A més, apostem perquè les persones puguin progressar i no limitar-les a un únic servei.

Els nostres col·laboradors: