Fundació ONCE aposta per la professionalització dels serveis del CET Viver de Bell-lloc

El sector empresarial està prenent consciència de la seva responsabilitat social i això genera oportunitats pel sector dels Centres Especials de Treball. És per això que Viver de Bell-lloc està fent una clara aposta per la professionalització dels seus serveis.

A aquesta aposta se’ns ha unit la Fundació ONCE, aportant 70.000€ que han fet possible l’adquisició enguany d’un nou espai per l’entitat.

Una nova nau on inicialment hem traslladat els serveis de muntatge industrial i manipulats. Aquests serveis han fet un salt quantitatiu i qualitatiu important, amb nous serveis i nous clients, el què ha permès generar noves oportunitats laborals per a persones amb discapacitat i/o trastorn sever de la salut mental. S’han augmentat les vendes un 14,60% i al 2019 s’han produït 21 nous contractes de persones amb discapacitat i comptem amb un total de 186 treballadors.

Aquest espai a més, dóna l’opció de crear en un futur nous serveis per a la inserció laboral (formació ocupacional, servei ocupacional d’inserció, servei d’inserció al mercat ordinari), així com disposar de nous espais per les oficines corporatives, impulsant així aquest sector.

Més enllà de les dades, el canvi ha generat un sentiment d’esperança i il·lusió en tot l’equip, en veure que l’entitat avança. El projecte ha reforçat les nostres bases i obre portes de futur.

Els nostres col·laboradors: