Helix de Viver de Bell-lloc treballa en l’entorn del Santuari del Corredor

La Diputació de Barcelona ha confiat en Helix de Viver de Bell-lloc per realitzar una obra pluri-disciplinar, on hem pogut realitzar tasques molt diferents. Durant vàries setmanes, diferents equips han treballat per millorar l’entorn del Santuari del Corredor dins el Parc Natural del Montnegre Corredor.

Per un costat s’han realitzat tasques de jardineria, amb vàries hidrosembres per estabilitzar zones atalussades i millorar les zones d’esbarjo.

Per altra banda s’han col·locat tanques de fusta per aïllar els contenidors en vàries de les zones de deixalles del parc.

També hem realitzat tasques d’obra civil, col·locant tutors de fusta amb corda per protegir restes arqueològiques i instal·lant vorades per delimitar places de pàrquing.

Una feina completa amb uns resultats d’allò més vistosos que han permès millorar considerablement l’entorn del santuari.

Els nostres col·laboradors: