Viver de Bell-lloc presenta la memòria anual i les perspectives de futur

Fes un cop d’ull a la memòria aqui.

Viver de Bell-lloc presenta la memòria anual de 2019 amb unes dades esperançadores pel futur del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental. Malgrat la greu crisis provocada per la pandèmia produïda pel COVID-19, som optimistes en relació als projectes de futur, els quals continuaran endavant, però amb endarreriments.

“El més important per a nosaltres són les persones i estem orgullosos de dir que el 2019 els nostres serveis han atès més de 270 persones de 27 municipis, principalment al Vallès Oriental, i que hem promogut la inserció laboral de 160 persones amb capacitats diferents.”, comenta el president de l’entitat, Manel Palou.

Vam començar l’any 2019 endinsant-se en dos nous sectors, la restauració, amb la gestió de la cantina de l’Institut Pla Marcell; i la neteja, formant un equip per oferir aquest servei. L’adquisició d’una nau ha permès ampliar i millorar els serveis de manipulats; i el tancament del 2019 es va fer amb la finalització de la construcció de la Llar Residència Lluïsa Oller, la segona de l’entitat, i la perspectiva de tres nous projectes: un centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, un servei prelaboral per a persones amb trastorns de la salut mental i l’ampliació del servei d’inserció al mercat ordinari.

“Un gran assoliment també és el creixent suport d’empreses, entitats i administracions que han estat clau pel desenvolupament de nous projectes”, assegura Palou.

També hem participat en la creació d’un model de formació dual per a persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya i una prova pilot d’acreditació de competències professionals per aquest col·lectiu, apostant per la inclusió i la normalització.

Viver de Bell-lloc començarà a atendre a persones sense discapacitat amb risc d’exclusió social

La sostenibilitat i la igualtat seran dos elements clau del desenvolupament futur de Viver de Bell-lloc. Durant el proper any, l’objectiu és ampliar els serveis de restauració i incorporar nous serveis al Centre Especial de treball que actualment dona feina a 140 persones amb certificat de discapacitat. També ampliar l’oferta de formació ocupacional a noves especialitats, crear un Servei Ocupacional i un Servei Prelaboral.

Per altra banda, s’està treballant per ampliar el Servei d’Inserció al mercat ordinari a persones a discapacitats físiques i sensorials i persones en risc d’exclusió social en general, arrel d’un estudi realitzat per Viver de Bell-lloc el 2019 al Vallès Oriental que ha detectat que sobretot aquests dos col·lectius tenen necessitats de suport i orientació laboral que s’estan atenent insuficientment.

El Centre Ocupacional s’iniciarà a finals d’estiu i generarà projectes amb la comunitat

Tenim previst iniciar la construcció d’un Centre Ocupacional al setembre gràcies a la col·laboració de Fundación ONCE, Grifols i l’Escola Germans Corbella. Un servei que permetrà donar oportunitats d’ocupació a persones que no poden accedir actualment al món laboral. L’objectiu és generar projectes comunitaris amb el municipi de Cardedeu per promoure  la sensibilització sobre aquest col·lectiu i la seva inclusió.

Fes un cop d’ull a la memòria aqui.

Els nostres col·laboradors: