Pla de Transformació Estratègica: “Viverisme i Jardineria Regenerativa” amb el Programa InnvESS

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’atorgament de la Proposta que la Fundació Viver de Bell-lloc havia presentat amb motiu de la Convocatòria del Programa InnvESS

Aquest programa té com a objectiu fomentar la inclusió laboral de persones amb disCapacitat, mitjançant el suport a entitats que promouen l’ocupació protegida i la integració social.

La subvenció rebuda que dona pressupost a la proposta “Viverisme i Jardineria Regenerativa, Pla de Transformació Estratègica de Viver de Bell-lloc” ens permetrà ampliar els nostres projectes i serveis, oferint noves oportunitats de producció, formació i ocupació.

Compra de maquinària per jardineria i nous vehicles especialitzats són part tangible del pla de transformació i millora que es va presentar i que ha estat aprovat.

En les darreres setmanes i en els dies vinents hem incorporat i incorporarem:

2 vehicles elèctrics Nissan Townstar.

1 Vehicle elèctric Goupil amb cistella elevadora.

1 segadora elèctrica teledirigida RAYMO Torpedo.

1 plataforma elevadora de 12 m híbrida i autoanivellant

Renovació de maquinària lleugera per maquinària de bateria.

Millora de les instal·lacions del viver adaptant taules de treball i substitució de la instal·lació per una amb major eficiència per aprofitament d’aigua.

Inversió en maquinària lleugera elèctrica (desbrossadores, segadores, talla tanques, bufadores…)

 Renovació per maquinària de bateria amb menor pes, major eficiència energètica, sense emissió de CO₂ i reducció de la petjada de carboni.

 No fan soroll perquè també reduïm la contaminació acústica i ens permet treballar a zones sensibles sense molèsties de soroll. Ens permetrà treballar a zones com l’Hospital de Granollers i poder ampliar les hores de treball a les zones on no es pot fer soroll fins a les 8.00 h

La segadora teledirigida elèctrica amb autonomia de més de 4 h permetrà esbrossar talussos a distància pel que millorem les condicions de treball de les persones. Aquesta segadora no fa projeccions del material esbrossat pel qual millora la seguretat i en ser elèctrica redueix la contaminació acústica.

Amb el vehicle amb cistella elevadora elèctrica i la plataforma elevadora híbrida i autoanivellant, ampliem el ventall de feines que podem oferir als nostres clients a més de fer-ho d’una forma sostenible.

Els nostres col·laboradors: