Viver de Bell-lloc participa en una prova pilot estatal per acreditar les competències dels seus treballadors

La Fundació Viver de Bell-lloc juntament amb l’Associació Sant Tomàs, han participat en un projecte pilot que pretén que les persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemes de salut mental o amb trastorn de l’espectre autista que treballen en centres especials de treball i empreses d’inserció puguin obtenir una acreditació  de les seves competències a partir d’una certificació professional de nivell 1 i, així, facilitar el seu accés al mercat de treball.

Són persones ocupades, que estan formades i tenen experiència professional, però que no disposen d’una acreditació oficial, fet que els dificulta poder demostrar la seva qualificació.

Aquesta ha estat la primera vegada a l’Estat Espanyol que persones amb diversitat funcional participen en aquest tipus de procés i l’experiència ha resultat ser molt positiva tant per les persones aspirants com per als professionals i les professionals que hi han participat.

Durant l’any 2018 es va constituir un grup de treball integrat per entitats representatives de les persones amb discapacitat intel·lectual (DINCAT, Associació Empresarial d’Economia Social, AMMFEINA i Associació APRENEM) i, per part de l’Administració de la Generalitat: el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa. La prova pilot es va iniciar a principis de 2019.

Al juliol va culminar aquest procés d’acreditació de competències professionals adquirides per l’experiència laboral amb la fase d’avaluació de les competències professionals a vuit persones treballadores de Centre Especial de Treball de la Fundació Viver de Bell-lloc. L’objectiu era acreditar les unitats de competència corresponents a la qualificació AGA164_1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. El resultat de les avaluacions ha estat satisfactori i les vuit persones treballadores han aconseguit acreditar les seves competències professionals i la seva experiència laboral.

Adaptar sense rebaixar exigències

S’han dut a terme un seguit d’adaptacions en la fase d’acreditació per tal millorar l’acompanyament d’aquests treballadors en el procés d’acreditació sense modificar el grau d’exigència definit per a qualsevol persona treballadora. En primer lloc, per evitar expectatives frustrades, s’han seleccionat els treballadors candidats i els equips d’atenció psicosocial de les entitats han valorat els criteris de l’avaluació i el perfil dels candidats.

Paral·lelament, s’ha potenciat la implicació dels professionals del sector i se’ls ha habilitat com a informadors, orientadors, assessors o avaluadors del procediment d’acreditació de competències professionals a través del curs gestionat per l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

Els nostres col·laboradors: