Viver de Bell-lloc renova conveni amb el Programa Incorpora

Fundació Viver de Bell-lloc renova el conveni amb el programa Incorpora de Fundació La Caixa per a la inserció de persones en risc d’exclusió.

Gràcies al programa Incorpora, el Servei d’Inserció i Orientació Laboral forma part d’una gran Xarxa d’entitats i empreses compromeses amb la inclusió laboral de les persones. El programa Incorpora ofereix una xarxa de 407 entitats socials, que s’agrupen territorialment en 20 grups Incorpora i que es gestionen per una coordinació. La feina col·laborativa en xarxa dona resposta a les necessitats de les empreses i les persones i és clau per afavorir-ne l’eficiència i l’efectivitat.

Durant el 2020, el servei va aconseguir que 40 persones trobessin una oportunitat laboral.

Aquest servei gratuït ofereix intermediació entre les empreses i les persones per acompanyar i facilitar el procés d’inserció i adaptació.

Per a les empreses s’ofereix:

 • Un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en l’atenció i inserció de persones amb especials dificultats.
 • Assessorament i orientació en temes relacionats amb subvencions, ajuts a la contractació i sobre la Llei d’Inserció de persones amb Discapacitat (LGD/LISMI).
 • Borsa de treball totalment gratuïta amb gran diversitat de perfils professionals i amb el suport de la xarxa d’entitats del Programa INCORPORA de La Caixa.
 • Gestió d’ofertes destinades a persones amb especials dificultats o risc d’exclusió social.
 • Metodologia de Treball Amb Suport (TAS) i acompanyament a la inserció, que es tradueix en disposar d’un professional que acompanyarà a la persona i donarà suport a l’empresa des del primer dia en el procés d’adaptació del treballador al lloc de treball i al seu equip laboral.
 • Possibilitat de crear convenis de col·laboració d’alumnes en pràctiques amb suport per part dels nostres preparadors laborals i amb la col·laboració en Projectes de Responsabilitat Social.

Per a les persones:

 • Suport en l’actualització del currículum i la preparació d’entrevistes.
 • Orientació Laboral i professional.
 • Creació d’un pla d’inserció adaptat a les necessitats.
 • Actuacions grupals per millorar els coneixements del mercal laboral i les competències Professionals.
 • Accés a ofertes per a persones amb disCapacitat i/o risc d’exclusió social gràcies al programa Incorpora de Fundació La Caixa.
 • Pràctiques a empreses per millorar la ocupabilitat i el currículum.
 • Suport a la feina per superar dificultats i assolir una millor adaptació a l’empresa (treball amb suport).

 

Els nostres col·laboradors: