Salut laboral: nou concepte integral

La Organització Mundial de la Salut determina la salut ocupacional com la promoció i manteniment del major grau de benestar físici, mental i social dels treballadors/es en totes les ocupacions.

Fa anys que les empreses destinen recursos per a que els seus empleats/des treballin en bones condicions i també minimitzant els riscos derivats de les seves activitats laborals. En les darreres dècades, la mirada s´ha posat més enllà, i moltes empreses volen que els seus treballadors/es a més, estiguin sans i feliços. Això implica que l´abordatge ha de ser des de moltes vessants.

Tenim múltiples exemples propers d’empreses que faciliten espais per a fer esport, sales de relaxació, ioga, tallers de mindfulness o fisioteràpia, …i també fomenten l´alimentació saludable oferint fruita als equips; amb l´objectiu de contribuir a millorar els hàbits dels seus treballadors/es.

No és cap secret que una plantilla sana equival a menys absentisme, menys baixes, i per tant, major productivitat. Aquest argument fa que cada cop més empreses tinguin iniciatives creatives per contribuir en la salut dels treballadors/es més enllà de la salut física i actualment observem com ja es realitzen accions per la salut psicològica del personal. El canvi i creixement continu en molts entorns laborals fa necessari disposar de professionals preparats i amb eines per afrontar-ho. L´entrenament emocional és i serà bàsic i de fet, cada vegada més les empreses ofereixen aquest suport professional.

Posar les persones al centre és un benefici per la plantilla però també ho és directament per l’empresa, ja que serà una eina més de fidelització del talent i es traduirà en la imatge corporativa que es projecta.

Tot això ens fa mirar cap al futur amb motivació, un futur amb en què les empreses posaran les persones al centre i cuidaran de la salut en tots els àmbits.

Els nostres col·laboradors: