Viver de Bell-lloc renova el conveni amb el Programa Incorpora de Fundació La Caixa

Aquest serà el tercer any que Viver de Bell-lloc coordinarà un punt d’inserció dins la xarxa Incorpora. El servei ha atès 205 persones del Vallès Oriental des de que es va iniciar, 126 d’elles al 2021 i s’han aconseguit un total de 140 insercions laborals.

El Programa Incorpora està destinat a col·lectius en risc d’exclusió i des de l’entitat es posa especial atenció a les persones amb disCapacitat i trastorn de salut mental. La xarxa de punts Incorpora compta amb una gran borsa de treball i els tècnics d’inserció laboral treballen per la sensibilització i la inclusió d’aquest col·lectiu al món laboral, contactant a les empreses en recerca de personal i oferint una preselecció de candidatures pels llocs de treball a cobrir. Alhora, amb les persones participants de la borsa, ofereixen suport en l’anàlisi i recerca d’ofertes per trobar la que més encaixa amb cada perfil i acompanyen les persones candidates durant tot el procés: en la recerca, les possibles entrevistes i amb el seguiment un cop formalitzada la contractació.

L’objectiu és garantir una inserció laboral exitosa en una feina d’acord amb les aptituds i motivacions de cada persona, dissenyant itineraris personalitzats.

El Programa Incorpora ofereix també formacions per potenciar les competències socials i laborals i així promoure la ocupabilitat.

Les empreses participants del programa reben també acompanyament i assessorament abans, durant i després del procés d’inserció laboral.

Els nostres col·laboradors: