Acompanyament en la transició a la jubilació de persones treballadores del CET

Projecte d’Acompanyament en la Transició a la jubilació de persones treballadores en el Centre Especial de Treball.


El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un nou programa d’ajustament personal i social del qual Viver de Bell-lloc ha estat beneficiari.


Aquest programa garanteix un Acompanyament individualitzat, orientat a persones amb disCapacitat i amb especials dificultats que són treballadores del Centre Especial de Treball i que, pel seu perfil, es planteja una jubilació prèvia a l’edat convencional o es troben properes a poder jubilar-se ja, complint amb els requisits establerts per la Seguretat Social. Aquest programa busca poder oferir un suport tan individual com grupal per assolir aquest canvi vital de manera positiva i enriquidora.


A partir de sessions individuals amb la persona es tracten temes emocionals, projectes o desitjos de futur, conflictes, pors i reptes. Un enfocament d’autoconeixement per poder definir un Pla d’Acompanyament Especialitzat Individual.


També es duen a terme sessions grupals que permeten compartir inquietuds i dubtes a través de dinàmiques participatives que busquen visualitzar aquesta etapa de la vida d’una manera normalitzada i esperançadora i on també es cerquen recursos i agents comunitaris per a vincular a les persones amb el seu entorn.

 
El programa subvencionat consta de dues línies d’actuació:

  • Increment de temps de descans de la persona treballadora: temps que es destina a les activitats de transició entre el treball i la jubilació.
  • Acompanyament professional especialitzat en el procés de transició: la persona treballadora compta amb el suport individualitzat per part d’un/a Integrador/a Social.


Aquest programa implica el desenvolupament d’un Pla d’Acompanyament Especialitzat Individual (PEI). Es tracta d’un instrument individualitzat que conté l’estudi i la diagnosi de les condicions i de les necessitats de la persona. Aquest Pla, que s’elabora i consensua conjuntament amb la persona participant, estableix un conjunt d’objectius i un seguit d’actuacions per tal d’assolir-los relacionats amb el procés de transició a la jubilació en el qual es troba immersa la persona. El PEI inclou un sistema d’avaluació del grau d’acompliment d’aquests objectius i de la satisfacció de la persona destinatària.

 

Balanç a Viver de Bell-lloc

El balanç de la implementació d’aquest nou programa d’actuació a Viver de Bell-lloc al llarg d’aquests primers mesos és molt positiu. 

Per a dur a terme el projecte es va crear un equip especialitzat format per professionals de la integració social i la psicologia.

La Vanessa Rodríguez, Responsable de l’Equip del Programa d’Acompanyament de Transició a la Jubilació, comenta que “implementar el “Projecte d’ Acompanyament en la Transició a la Jubilació” permet a les persones participants tenir un espai d’autoconeixement, on poder fer una diagnosi del moment vital en el qual es troben, un moment per aturar-se, escoltar-se i estimar-se.

Tot això amb l’acompanyament d’un equip de professionals que vetllen per cercar i trobar els recursos, activitats, eines i estratègies que la persona necessita per viure aquesta transició cap a la jubilació amb una visió positiva i proactiva, situant a les mateixes persones al centre, des de l’inici del programa”.

Equip del Programa d’Acompanyament de Transició a la Jubilació
Equip del Programa d’Acompanyament de Transició a la Jubilació

 

Com viuen la resta d’integrants l’experiència dins el projecte?

La Maria Porredón, integradora social explica que “treballem l’ocupació del temps, la comunicació, la gestió de les emocions i dels conflictes, l’autoestima.

És molt gratificant, no únicament pel que respecte al tracte amb les persones participants i el vincle tan significatiu que es crea amb elles, sinó també el repte que suposa engegar un nou projecte, amb totes les pors i inquietuds que comporta.”

La Meri Oliva afegeix que “Aquest nou projecte suposa una oportunitat d’autoconeixença per a totes aquelles persones que estan entrant en aquesta nova etapa de la vida tant laboral com personal, on se’ls dona l’oportunitat de disposar d’un espai propi on poder treballar diferents aspectes importants, i que moltes vegades no s’havien plantejat”.

I en Jan Vallés comparteix que “Aquest projecte m’està permetent nodrir-me de l’experiència de persones empoderades que estan en transició cap a una etapa vital de canvis i a poder estimular la il·lusió de mantenir-se actives i de continuar perseguint objectius i reptes personals i col·lectius

Compartim alguns dels testimonis rebuts per part de les persones treballadores beneficiàries:

L’Asunción ens explica la seva experiència
Testimonis d’usuàries del servei
Testimonis d’usuàries del servei


La durada del programa es preveu de 12 mesos i tant de bo es pugui allargar i/o sumar més persones en situació de transició a la jubilació per tal beneficiar-se del projecte i afrontar aquesta nova fase vital plena de Projectes, activitats i il·lusió.

 

#EndavantViver

Els nostres col·laboradors: