Formació

Oferim cursos de formació ocupacional en les especialitats de la nostra activitat productiva: jardineria i viverisme i serveis industrials.

Som un centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els nostres cursos es fan públics a través del portal de feina, Feina Activa.

Duem a terme diferents projectes, un d’ells és el Projecte Singulars i un dels requisits per participar és estar inscrit al programa de Garantia Juvenil.

El nostre objectiu és facilitar la inserció laboral de persones que disposin del certificat de discapacitat i estiguin inscrits com a demandants de feina.

Quan els alumnes finalitzen la formació poden treballar al nostre Centre Especial de Treball (CET) o buscar oportunitats al mercat ordinari.

Els nostres col·laboradors: