Formació

Oferim cursos de formació ocupacional en les especialitats de la nostra activitat productiva: jardineria i viverisme i serveis industrials.

Som un centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els nostres cursos es fan públics a través del portal de feina, Feina Activa.

El nostre objectiu és facilitar la inserció laboral de persones que disposin del certificat de discapacitat i estiguin inscrits com a demandants de feina.

Quan l’alumnat finalitza la formació poden treballar a un Centre Especial de Treball (CET)  com el nostre o buscar oportunitats al mercat ordinari.

Duem a terme diferents projectes, un d’ells és el Projecte Singulars i un dels requisits per participar és estar inscrit al programa de Garantia Juvenil.

Programa Singulars

SINGULARS és un programa que té com a objectiu reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació, o bé de formació. Està dirigit a persones joves amb discapacitat intel·lectual i /o trastorn de la salut mental i es basa en un aprenentatge teòric i pràctic a les instal·lacions de l’entitat i en empreses, amb l’objectiu d’aconseguir una inserció laboral adaptada a cada persona, ideant itineraris personalitzats segons les necessitats i les capacitats de cada persona participant. Aquest programa el realitzem conjuntament amb Fundació El Maresme en les especialitats de serveis industrials i jardineria.

Visita a una fàbrica industrial

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil”.

Estàs interessat/da en fer formació? Contacta’ns a través del formulari!

 

Els nostres col·laboradors: