Formació

Oferim cursos de formació ocupacional en les especialitats de la nostra activitat productiva: jardineria i viverisme i serveis industrials.

Som un centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els nostres cursos es fan públics a través del portal de feina, Feina Activa.

Duem a terme diferents projectes, un d’ells és el Projecte Singulars i un dels requisits per participar és estar inscrit al programa de Garantia Juvenil.

El nostre objectiu és facilitar la inserció laboral de persones que disposin del certificat de discapacitat i estiguin inscrits com a demandants de feina.

Quan l’alumnat finalitza la formació poden treballar a un Centre Especial de Treball (CET)  com el nostre o buscar oportunitats al mercat ordinari.

ACTUALMENT

Programa Singulars

SINGULARS és un programa que té com a objectiu reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de persones joves desocupades i no integrades en el sistema d’educació, o bé de formació. Està dirigit a persones joves amb discapacitat intel·lectual i /o trastorn de la salut mental i es basa en un aprenentatge teòric i pràctic a les instal·lacions d’ambdues entitats i en empreses, amb l’objectiu d’aconseguir una inserció laboral adaptada a cada persona, ideant itineraris personalitzats segons les necessitats i les capacitats de cada persona participant.

Oferim 11 mesos de contracte de formació en 2 modalitats:

– Serveis industrials, a Cànoves amb Viver de Bell-lloc.

– Jardineria, a Mataró amb Fundació Maresme.

Requisits: Entre 18-29 anys, a l’atur i amb certificat de discapacitat.

Contacte: vivelloc@vivelloc.cat

Els nostres col·laboradors: