Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

L’any 2023 s’inicia el Servei de Teràpia Ocupacional Esqueix.

Què és, quin servei ofereix, a qui s’adreça o mitjantçant quines activitats? Veiem-ho.

Promovent la inclusió i el desenvolupament personal

El STO Esqueix és un espai d’ocupació diürna dissenyat per oferir un entorn de suport i desenvolupament per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquest servei s’ha establert com una alternativa des de l’àmbit dels serveis socials per a aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari ni protegit.

Des dels seus inicis, l’Esqueix ha estat un projecte construït amb i per a les persones, teixint il·lusions i fomentant una inclusió efectiva i significativa.

Objectius i Metodologia Personalitzada

Des de setembre del 2023, el Servei de Teràpia Ocupacional Esqueix ha implementat una metodologia centrada en la persona.

Això implica conèixer a les persones ateses individualment, escoltant les seves demandes, interessos, il·lusions i potencialitats.

També, en col·laboració amb cada persona, es planifica i elabora un horari setmanal personalitzat que reflecteix les seves necessitats i objectius únics. Aquest enfocament assegura que cada individu rebi l’atenció i el suport necessaris per desenvolupar-se plenament.

Activitats i Suport

Les activitats del Servei de Teràpia Ocupacional Esqueix es divideixen en dues categories principals:

  • Ocupació terapèutica: Aquestes activitats inclouen tasques que generen resultats materials i satisfactoris, evitant ocupacions estèrils i rutinàries. Estan orientades a l’assoliment d’habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral.

 

  • Ajustament personal i social: Inclou activitats destinades a l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn social, fomentant una integració més estreta i efectiva amb la comunitat.

Aquestes activitats es desenvolupen tant dins del centre com en col·laboració amb la comunitat local, garantint una participació activa i significativa en l’entorn social.

La funció principal del nostre equip és acompanyar cada persona en el seu camí de desenvolupament, oferint suport en moments d’inseguretat i reforçant els assoliments i reptes que es van assolint.

Equip Professional

El Servei de Teràpia Ocupacional Esqueix disposa d’un equip de professionals dedicats i experimentats.

Aquest equip inclou una psicòloga, educadors, una treballadora social i una directora tècnica.

L’equip professional el formen, l’Èlia (Responsable de l’Àrea Social), la Lourdes (Direcció Tècnica i Treballadora Social),  l’Imma (Psicòloga), en Nico i la Laura (Educador/a) i la Silvia (Auxiliar).

Hi ha dues modalitats del servei: amb necessitat d’auxiliar i sense, permetent així una millor adaptació a les diferents necessitats dels usuaris. En resum, el servei està pensat per seguir una metodologia d’Atenció Centrada en la Persona.

A més, el servei inclou una educadora a jornada completa, una educadora a mitja jornada, i una auxiliar a mitja jornada. Aquest equip està compromès a proporcionar el millor servei possible, treballant conjuntament per garantir una atenció de qualitat que respongui a les necessitats individuals de cada participant.

Capacitat i Infraestructura

El Servei de Teràpia Ocupacional Esqueix disposa de 16 places, amb un horari de 9h a 17h, amb un funcionament flexible per adaptar-se a les necessitats específiques de cada persona.

Aquesta flexibilitat permet una atenció personalitzada i efectiva, perquè així assegurem que cada participant rebi el suport necessari per desenvolupar-se en un entorn segur i acollidor.

L’equipament del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) està envoltat d’un jardí privat que permet oferir espai fàcilment activitats mixtes d’interior i exterior si és el cas. Tanmateix, el Servei disposa d’una caseta multisensorial ubicada en el mateix jardí per cobrir les necessitats de les persones usuàries del servei.

 

Beneficis del Servei de Teràpia Ocupacional Esqueix

  • Inclusió Social: Fomenta la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual en la comunitat.
  • Desenvolupament Personal: Potencia les habilitats individuals i promou l’autonomia.
  • Suport Individualitzat: Cada participant rep un pla personalitzat basat en les seves necessitats i objectius.
  • Enfocament Comunitari: Les activitats es realitzen tant dins com fora del centre, fomentant el vincle amb la comunitat.
  • Equip Professional: Un equip dedicat i experimentat que garanteix una atenció de qualitat.

Per a més informació sobre el Servei de Teràpia Ocupacional Esqueix pots omplir el formulari de la web o bé contactar directament telefònicament perquè poguem atendre’t.

Compromís amb l’Agenda 2030

Com a agents actius de la societat i sent conscients dels reptes de futur globals, des del STO treballem generant impacte directe en benefici dels següents ODS:

Documentació STO

Seguint la normativa de prestació de servei públic, adjuntem la Carta de Serveis amb el detall dels serveis per a la seva consulta.

També us podeu descarregar una Presentació STO visual i resumida.

Generalitat de Catalunya Departament de Drets Socials

Els nostres col·laboradors: