Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) de Viver de Bell-lloc neix l’any 2023 i des de llavors és un recurs que ofereix grans oportunitats a persones amb disCapacitat o trastorn de la salut mental del Vallès Oriental.

Descripció del Servei

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) de la Fundació Viver de Bell-lloc és un servei ocupacional d’atenció diürna dissenyat per a persones amb disCapacitat intel·lectual en edat laboral. Aquest servei ofereix atenció adaptada,  proporcionant una alternativa a la integració laboral per a aquelles persones que, tot i tenir aptituds laborals i productives, encara no poden incorporar-se als centres especials de treball (CET) per manca de formació laboral o d’oferta de treball.

Objectius del Servei Ocupacional d’Inserció

El SOI té com a objectiu principal mantenir i estimular les capacitats laborals de les persones ateses mentre es preparen per incorporar-se a una activitat remunerada. Així, el servei esdevé un pas intermedi essencial entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball.

Pla d’Atenció Individual

Cada persona atesa al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) disposa d’un Pla d’Atenció, amb els objectius individuals marcats a curt termini, que inclou:

 • Ajustament personal i social: Activitats destinades a millorar la relació amb l’entorn i fomentar el desenvolupament personal i social.
 • Activitats prelaborals: Tasques dissenyades per afavorir l’adquisició o manteniment d’hàbits laborals i coneixements professionals, facilitant així la futura integració dins l’àmbit laboral.

Activitats Diàries al SOI

Al llarg de la jornada, de 8:30h a 16:30h, les persones ateses participen en diverses activitats que mantenen i estimulen les seves capacitats laborals i personals. Aquestes activitats inclouen:

 • Manipulats Industrials: Activitats pràctiques destinades a desenvolupar habilitats laborals específiques.
 • Gestió Emocional i Habilitats Socials: Activitats per desenvolupar competències emocionals i socials.
 • Competències TIC: Formació en tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Formació Acadèmica: Projectes i activitats educatives per millorar les competències acadèmiques.
 • Hàbits Saludables i Autonomia Personal: Promoció de la salut i l’autonomia en la vida diària.
 • Activitats Artístiques i Esportives: Teatre, dibuix, futbol, bàsquet, dansa, entre d’altres.

Equip Professional del SOI

El servei dispoas d’un equip multidisciplinari format per:

 • 1 Educadora a jornada completa
 • 1 Directora Tècnica
 • 1 Psicòloga
 • 1 Treballador Social

Aquests professionals també treballen segons les ràtios establertes per garantir una atenció adequada i personalitzada a cada usuari del SOI.

Ubicació del Servei Ocupacional d’Inserció

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) de la Fundació Viver de Bell-lloc està ubicat a La Nau, la seu de l’entitat a Llinars del Vallès, oferint un entorn adequat i accessible per al desenvolupament de les activitats del servei.

Beneficis del Servei Ocupacional d’Inserció

 • Desenvolupament d’habilitats: Les persones ateses poden desenvolupar habilitats laborals i socials en un entorn segur i de suport.
 • Preparació per al mercat laboral: Mitjançant les activitats prelaborals, els usuaris es preparen per a una futura integració en el mercat laboral.
 • Suport personalitzat: Cada persona rep un suport personalitzat i adequat a les seves necessitats i capacitats.

Participació Comunitària i Activitats Especials

A més, el SOI sempre participa en campanyes de sensibilització i visibilització de l’entitat de manera col·laborativa i amb iniciativa pròpia. Perquè sumar en iniciatives comunitàries significa arrelar-nos al territori i obrir les portes a la inclusió.  Algunes de les activitats inclouen:

 • Parada a la Fira de Sant Jordi
 • Producció de Tions per la Fira de Nadal de Cardedeu.

Aquestes activitats ajuden a teixir xarxa al territori i promouen la integració social dels participants.

Compromís amb l’Agenda 2030

Sent agents actius de la societat diversa i compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS 2030, des del SOI treballem generant accions que impacten de manera directa en els següents ODS:

ODS2030 al SOI

Contacte

Per a més informació sobre el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) de la Fundació Viver de Bell-lloc, podeu contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte o trucant directament a l’entitat.

Documentació SOI

En resum, en la Carta de Serveis següent se’n fa un detall de l’activitat. També podeu consultar la Presentació SOI visual i resumida.

Els nostres col·laboradors: