Transparència Fundació Lluïsa Oller

Resum Memòria 2022En aquesta pàgina trobaràs tota la informació que les organitzacions com la Fundació Lluïsa Oller estan obligades a publicar en compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern.

Dades identificatives

FUNDACIÓ LLUÏSA OLLER

PER L’ASSISTÈNCIA I LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ

Carrer Tarragona, 16

08440 Cardedeu

NIF: G65434920

Inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2676.

Informació organitzativa

 

Principal normativa interna i externa que aplica l’entitat

 

Informació econòmica

 

Memòria Anual i Balanç Social

 

Creus que falta alguna informació d’interès? Escriu-nos a comunicacio@vivelloc.cat

Els nostres col·laboradors: