Codi d’Ètica

El Codi d’Ètica és l’ideari que recull els valors, principis i compromisos de Viver de Bell-lloc que han de guiar la forma de ser i de relacionar-nos amb les persones i amb l’entorn des de l’entitat. Al llarg del document, es despleguen els principals valors, drets i deures que han de guiar cada acció concreta en el nostre dia a dia, transformant en acció i conducta cadascun dels principis i generant, en l’acció col·lectiva, una veritable cultura organitzacional.

Pots consultar i descarregar el Codi d’Ètica de Viver de Bell-lloc aquí.

Accedeix al decàleg amb els principals compromisos.

Accedeix a la informació en format audiovisual.

Viver de Bell-lloc està compromès en desenvolupar una activitat amb els més alts estàndards d’ètica. Per aquesta raó hem creat la Bústia de consultes per facilitar la comunicació de qualsevol situació que considereu dubtosa, que pugui constituir una vulneració de les lleis, dels drets humans, de les pràctiques laborals i comercials, del tracte a les persones amb discapacitat, del bon govern o, en general, una mala pràctica.

Bústia de consultes

Qualsevol comentari serà analitzat per l'Equip de Reflexió i Acció Ètica amb confidencialitat.


 

 

Els nostres col·laboradors: