Com encara Viver de Bell-lloc la Fase 1 de la desescalada?

Viver de Bell-lloc no ha cessat la seva activitat d’atenció a persones ni les activitats considerades essencials. L’entitat s’ha mantingut al peu del canó i ara torna a restablir gran part dels serveis i activitats econòmiques. Tanmateix, reclama un pla de xoc per assegurar la viabilitat del sector dels Centres Especials de Treball i l’atenció específica per part de l’administració a les necessitats de les persones amb disCAPACITAT.

Els serveis a les persones de l’entitat estan de la següent forma:

  • Servei d’Inserció al mercat ordinari: Des de l’inici de l’estat d’alarma s’ha mantingut l’atenció  a totes les persones del servei mitjançant trucades telefòniques, videotrucades, activitats telemàtiques en grup i altres. També s’ha prestat atenció a les empreses per tal d’assessorar-les quan ha estat necessari. El servei continua en funcionament de manera telemàtica fent atenció telefònica tant per a les persones com per a les empreses interessades. ( servei.insercio@vivelloc.cat )
  • Servei de formació ocupacional: Continuen suspeses totes les accions formatives i projectes de garantia juvenil finançats pel SOC. Fins que finalitzi l’estat d’alarma no es podran reiniciar. El que més urgeix en l’actualitat és la realització d’un projecte de formació dual amb 10 joves amb disCAPACITAT que estan a l’espera de les seves oportunitats de formació i inserció.
  • Servei de lleure: Es va suspendre tot tipus d’activitat des del dia 6 de març. Fins que no entrem a fase 2 no es reprendran les activitats. En aquests moments s’està reprogramant tot el sistema de lleure, pensant en noves activitats i promovent, encara més, el lleure autònom. S’haurà de treballar amb grups mes reduïts per tal de garantir que es puguin mantenir les distàncies de seguretat.
  • Servei de Vida Independent: Ha continuat funcionant al 100% mantenint un servei d’atenció domiciliària tal com es feia abans de la pandèmia però extremant les mesures de seguretat (EPIS, distància de seguretat,…). Amb l’entrada en la fase 1 no tenim modificacions, sinó que s’hauran de mantenir les condicions de seguretat molt mes enllà d’aquesta fase.
  • Servei de llar residència: Durant tot el període de pandèmia s’ha hagut de reforçar molt el sistema de suport a les persones residents, ja que degut a confinament s’han hagut d’incorporar nous educadors per tal de cobrir les 24 hores diàries d’atenció durant els 7 dies de la setmana. Amb la fase 1, moltes de les persones usuàries comencen a fer activitats diürnes de treball, bàsicament, però no inclou a tothom, ja que algunes persones continuen estan en ERTO o de baixa laboral per ser col·lectiu de risc, de manera que el funcionament de la llar es manté amb atenció continuada durant 24 hores. Durant tot el procés ha estat important l’aplicació de mesures de seguretat a nivell d’ús d’EPIS per part de tot el personal i el manteniment de protocols per actuar en cas de contaminació per coronavirus. En la fase 1 continua tot exactament igual.

Aquesta adaptació ha generat un sobrecost important en els nostres serveis residencials que ha estat assumit totalment per la nostra entitat. L’administració haurà de fer-se càrrec.

S’ha de dir que l’accés a EPIs des de finals del mes d’abril s’ha normalitzat: la Generalitat ha subministrat de forma habitual i ha continuat funcionant la xarxa de voluntaris, tant a nivell de Cardedeu com a través de la nostra federació: DINCAT.

El Centre Especial de Treball:

  • Jardineria: S’han posat en marxa el 100% de tots els serveis de jardineria, tant a nivell d’administració pública com d’empreses privades. Fins la setmana passada el serveis s’havien anat normalitzant, però ha estat ara que ja tornen a estar al seu màxim rendiment, inclús incrementant l’activitat amb alguns nous serveis, i també recuperant les hores no realitzades per alguns ajuntaments.
  • Viver d’heures: Mantenim l’ERTO d’una part important de la plantilla degut a l’excés de stock acumulat a causa de l’aturada. Tenim en marxa una campanya de venta directa al públic per buidar el Viver. Amb la campanya s’han iniciat les vendes i en l’actualitat treballen 3 persones. Podeu informar-vos de la campanya aquí.
  • La Tavella: Continua amb una activitat incrementada un 100%, el muntatge de cistelles ecològiques, i una activitat més normalitzada en la producció i distribució d’ous.
  • Serveis de neteja: No s’han vist modificats. Durant les fases anteriors alguns dels serveis s’han vist incrementats, i amb la fase 1 continua la mateixa activitat.
  • Serveis Industrials: Dos dels nostres clients continuen en ERTO. La represa d’aquesta activitat no depèn de les fases de la desescalada, sinó de l’evolució de l’activitat econòmica i la previsió d’una viabilitat pel sector industrial. Tenim altres clients que han incrementat l’activitat amb nosaltres fins a un 40%. Amb l’entrada en la fase 1 hem recuperat el 90% de l’activitat.

 

Tot i recuperar l’activitat, el sector dels Centres Especials de Treball  necessita un pla de xoc per tal que no es destrueixin els llocs de treball de les persones amb disCAPACITAT, principalment d’aquelles més vulnerables. És del tot imprescindible un pla d’inversions i de reconversió, a banda d’ajudes directes pel manteniment dels llocs de treball i des de Viver de Bell-lloc reclamem a l’administració pública que posi l’atenció en aquest sector que genera equitat social. Un sector que fa més de 10 anys que arrossega una situació de congelació i oblit que en compromet la viabilitat econòmica.

Per altra banda, hem d’agrair sincerament la tasca del personal de la nostra entitat:

El nostre personal ha estat des d’un principi dedicat a l’atenció de les persones i, sobretot a l’inici, sense les proteccions necessàries. Se’ls ha de reconèixer un treball professional excel·lent tot i tenir uns recursos molt escassos. També hem de donar les gràcies a totes les persones treballadores, però sobretot a aquells que han estat als serveis considerats essencials, que durant totes les fases de la pandèmia han estat treballant amb un nivell d’exigència i d’activitat enorme, per tal de mantenir els serveis i la distribució dels productes.

Les persones han demostrat un gran compromís i professionalitat que sens dubte ha estat essencial per tirar endavant.

#TOTESOMVIVER

 

 

Els nostres col·laboradors: