“La continuïtat amb la qualitat, sembla obvi però amb plantes no sempre és així”

Bada Plantes és una empresa de planta ornamental amb més de 80 anys d’experiència. Oriol Ibarz n’és el responsable de producte, i ja fa temps que compta amb Viver de Bell-lloc com a proveïdor d’heures.

Com vau conèixer Viver de Bell-lloc? Coneixíeu la seva tasca social?

Us vàrem conèixer fa molts anys, recomanats per un client comú. Més endavant vam venir a fer una visita i així vam poder conèixer la tasca social que feu.

Quins serveis fa Viver de Bell-lloc per la vostra empresa?

Viver de Bell-Lloc és un bon proveïdor de planta, principalment d’Heures.

Teníeu alguna por o dubtes a l’inici?

Com que tractem amb plantes, que és un producte viu, normalment procuro visitar els vivers abans de treballar-hi per assegurar-me que la planta és de bona qualitat. Així que com que us vaig conèixer i vaig veure que el producte era molt bo, i el tracte molt professional, des del primer moment hem treballat amb total tranquil·litat i confiança.

Teníeu alguna concepció prèvia sobre el col·lectiu de persones amb disCAPACITAT i/o trastorn de la salut mental que hagi canviat arrel d’aquesta experiència?

No tenia cap concepció prèvia. Tinc relació molt directe amb persones d’aquest col·lectiu i ja fa molts anys que sóc plenament conscient de les seves CAPACITATS.

S’estan complint doncs, les teves expectatives?

Si.

Què destacaries del producte i treball amb Viver de Bell-lloc?

Destacaria sobretot la fiabilitat i continuïtat amb la qualitat del producte. Sembla bastant obvi, però quan es tracte de plantes, no sempre és així.

Què li diries a un empresari/a que s’estigui plantejant apostar per productes i serveis duts a terme per persones amb disCAPACITAT i/o trastorns de la salut mental?

En la meva feina tinc en compte sempre tres premisses: qualitat, sostenibilitat i compromís social. Si es compleixen aquests requisits, el producte ja té prou valor com perquè el preu no sigui prioritari, sigui quin sigui l’origen.

Així que qualsevol empresari que comparteixi aquests valors, pot apostar-hi.

 

Vols saber més de les heures de Viver de Bell-lloc? Clica aquí!

Els nostres col·laboradors: