Història

Els orígens es remunten a l’any 1982, a partir de la inquietud d’un grup de pares i mares preocupats pel futur dels seus fills, alumnes de la Escola-Viver “Castell de Sant Foix”, en acabar aquests la seva etapa escolar. Per canalitzar els esforços i fer viable el projecte, aquest grup de pares, juntament amb professionals del sector,  va constituir l’Associació i va fundar el Viver de Bell-lloc, que en un primer moment va comptar amb la col·laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la constitució del Patronat Viver de Bell-lloc, i de l’Obra Social de La Caixa de Barcelona (posteriorment Fundació “la Caixa”) amb la cessió d’ús (fins a l’any 2001) d’un terreny i unes instal·lacions en la Finca Bell-lloc de la Roca del Vallès.

Al principi la seva definició responia al que llavors s’anomenaven centres d’iniciació productiva i va començar amb un grup de 18 persones. A partir de la regulació normativa dels centres especials de treball, l’AISD va fer un esforç d’adaptació a la tipologia d’aquests centres i va aconseguir, a finals de 1988 el reconeixement com a Centre Especial de Treball, prenent el nom de Viver de Bell-lloc, i realitzant com activitat principal la producció i comercialització de plantes ornamentals. A finals de l’any 1991 es van iniciar els primers treballs de jardineria per l’ajuntament de Granollers i a partir d’aquí es van  desenvopular altres activitats empresarials: agricultura ecològica 2006, vigilància d’estacionament amb horari limitat 2009, senyalització viària 2010, apicultura ecològica 2011, enclavaments 2012.

Paral·lelament  es van anar posant en marxa els diferents serveis assistencials per tal d’oferir un servei integral i normalitzador a les persones que hi treballaven: servei d’acollida i orientació 1990, servei de suport a la integració laboral 1991, llar residència 1996, servei de lleure 2001, servei de formació ocupacional 2002, servei de vida independent 2004.

L’any 2000 l’AISD va ser declarada  entitat d’utilitat pública.

L’any 2010 es va crear una nova estructura jurídica, mantenint l’Associació i creant dues noves entitats: la Fundació Lluïsa Oller per a l’Assistència i la Integració social de les persones en risc d’exclusió ( FLO) i la Fundació Viver de Bell-lloc (FVB).

Els nostres col·laboradors: