Missió i valors

MISSIÓ
Viver de Bell-lloc és un conjunt d’entitats sense ànim de lucre, del Vallès oriental, que té com a missió promoure el creixement personal i la inclusió social i laboral de persones en risc d’exclusió, especialment aquelles amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever, desenvolupant i participant en projectes empresarials i socials sostenibles.

 

VALORS
1. Compromís 
La nostra organització està compromesa amb les persones i amb el territori. Assumim les nostres obligacions i responem davant d’elles, cercant les millors solucions a les necessitats que apareixen i responent de forma proactiva davant dels altres i de la societat.
2. Solidaritat 
Ens definim com una organització que respecta la diversitat (funcional, cultural, social, d’origen,…). Les accions, activitats, serveis i projectes que desenvolupem van dirigits a aquells col·lectius de la societat que necessiten més suport, incorporant aquelles persones que per les seves condicions tenen dificultats en la seva inclusió social, buscant l’equitat, la normalització i la justícia social.
3. Professionalitat 
Com organització mantenim un comportament responsable, ètic, honest i coherent, exercint les nostres activitats de manera eficaç, competent i amb qualitat. Tenim en compte el que necessiten els nostres clients (persones, empreses, territori i societat). Apostem pel treball en equip i cooperatiu que inclogui també les accions individuals.

Els nostres col·laboradors: