Igualtat

Fundació Viver de Bell-lloc i Fundació Lluïsa Oller, tenen un compromís amb la llibertat i benestar de la societat en tots els sentits. Així doncs, la igualtat de gènere s’emmarca també en la nostra missió. Algunes de les eines amb les què treballem per assolir-ho són:

Pla d’Igualtat

Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

Consulta el Pla d’Igualtat de Fundació Viver de Bell-lloc

Consulta el Pla d’Igualtat de Fundació Lluïsa Oller

Els nostres col·laboradors: