Serveis d’habitatge

Llar-residència i Servei d’Acompanyament a la Vida Independent

El Servei d’Habitatge combina dos nivells de servei: les Llars Residència i el Servei d’Acompanyament a la Vida Independent.

Les nostres llars residències ofereixen una atenció integral a persones amb discapacitat intel·lectual i / o trastorns de la salut mental que necessiten un habitatge alternatiu.

Aquest servei dona una atenció integral els 365 dies de l’any. La seva finalitat és oferir un espai de residència que potenciï un procés socialitzador el més normalitzat possible. Es treballa per desenvolupar les capacitats d’autonomia personal, fomentar les relacions interpersonals dins i fora de la residència i promoure la integració en l’entorn comunitari.

El servei disposa d’un equip de professionals de la psicologia, treball social i educació social, que es coordinen amb els professionals de diferents equips d’altres serveis en l’elaboració i desenvolupament del programa individual, sempre amb la participació activa de la persona. 

El Servei d’Acompanyament a la Vida Independent és un servei de suport per l’habitatge autònom i inclusiu.

Aquest servei té com a objectiu oferir un suport per contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat (intel·lectual, física i/o derivada d’un trastorn de la salut mental) en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i possibilitar-ne l’autonomia. La pròpia persona tria quin professional de l’equip d’educadors li farà el seguiment, potenciant així des del primer moment l’autonomia en la presa de decisions.

Contacta’ns a través del formulari si creus que et podria interessar un d’aquests serveis.

 

Els nostres col·laboradors: