Avís Legal

En compliment del que estableix  la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de La Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Identificació de la web: www.vivelloc.cat
Responsable de la web
: Grup Viver de Bell-lloc (format per Fundació Viver de Bell-lloc i Fundació Lluïsa Oller)
Dirección
: Barri del Rieral S/N 08440 Cardedeu 
E-mail de contacte
: lopd@vivelloc.cat

Tel. / Fax: +34 938 44 41 05
Dades Fiscals:NIF: G-65434896
Dades Registrals:

Fundació Viver de Bell-lloc: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2672.

Fundació Lluïsa Oller per a l’Assistència i la Integració Social de les persones en Risc d’Exclusió: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2676.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

ACCEPTACIÓ DE LA PERSONA USUÀRIA

Aquest document (a partir d’aquí anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que GRUP VIVER DE BELL-LLOC  posa a disposició del públic (www.vivelloc.cat)

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular de GRUP VIVER DE BELL-LLOC, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

L’ utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix  la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

US CORRECTE DE L’ESPAI WEB

La persona usuària es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, la persona usuària s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través de ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai o web a unes altres usuàries.

Així mateix, la persona usuària es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

La persona usuària es compromet a no obstaculitzar l’accés de les altres usuàries al servei mediant el consumo massiu dels recursos informàtics a través dels quals GRUP VIVER DE BELL-LLOC presta el servi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.

La persona usuària es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de GRUP VIVER DE BELL-LLOC o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

La persona usuària es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges,  gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes  i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

GRUP VIVER DE BELL-LLOC consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets mencionats al paràgraf anterior. Igualment GRUP VIVER DE BELL-LLOC no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.

GRUP VIVER DE BELL-LLOC no hi es responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat de GRUP VIVER DE BELL-LLOC o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

REGIMENT DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat de GRUP VIVER DE BELL-LLOC per l’ utilització del web

La persona usuària es l’ única responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-ne per d’utilització del present espai web per la seva part GRUP VIVER DE BELL-LLOC esta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions del usuari.

La persona usuària serà l’única responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial  iniciada per terceres persones contra GRUP VIVER DE BELL-LLOC basada en l’ utilització del espai web per l’usuari. Si es el cas, la persona usuària assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a GRUP VIVER DE BELL-LLOC amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de GRUP VIVER DE BELL-LLOC per el funcionament del web

GRUP VIVER DE BELL-LLOC exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a GRUP VIVER DE BELL-LLOC

Responsabilitat de GRUP VIVER DE BELL-LLOC per enllaços des del web

GRUP VIVER DE BELL-LLOC declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen es únicament d’informar sobre un tema concret.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

 • INFORMACIÓ A LA PERSONA USUÀRIA

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

FUNDACIÓN VIVER DE BELL-LLOC, en endavant, RESPONSABLE, informa La persona usuària que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube,  que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679,  de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Per a què tractem les teves dades personals?

Fi del tractament: mantenir una relació entre LA PERSONA USUÀRIA i LA RESPONSABLE que pot incloure les següents operacions:

 • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades a la responsable
 • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
 • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable.
 • Interactuar a través dels perfils oficials.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a RGPD, l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L’USUARI disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que s’hi publiqui, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

LA PERSONA USUÀRIA pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

LA RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de LA PERSONA USUÀRIA, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s’incorporaran a un fitxer de LA RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la petició de LA PERSONA USUÀRIA.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat tal com s’indica en aquesta política de privacitat.

A qui facilitem les teves dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per LA PERSONA USUÀRIA a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que LA PERSONA USUÀRIA utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, LA PERSONA USUÀRIA pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vol utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social llevat, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Drets que assisteixen a LA PERSONA USUÀRIA: només podran satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’ accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

GRUP VIVER DE BELL-LLOC

dirección: Barri del Rieral S/N Cardedeu 08440 (Barcelona-España)

Correu electrònic: lopd@vivelloc.cat

 • UTILITZACIÓ DEL PERFIL

LA RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’USUARI.

LA PERSONA USUÀRIA sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’ accedir a la seva configuració de privacitat.

 • PUBLICACIONS

LA PERSONA USUÀRIA, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social de LA RESPONSABLE, podrà publicar en aquest comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. LA PERSONA USUÀRIA, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, LA RESPONSABLE es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de LA PERSONA USUÀRIA.

LA RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat una PERSONA USUÀRIA.

LA PERSONA USUÀRIA ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

 • DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L’accés i registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva banda, si l’USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant document vàlid que acrediti la representació.

la RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials de LA RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si LA PERSONA USUÀRIA és menor d’edat, no s’ha de registrar, ni utilitzar les xarxes socials de LARESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal. detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

 

 

 

 

Nuestros colaboradores: