AUXILIAR DE CLINICA O INTEGRADOR/A SOCIAL

4 PROFESSIONALS D’ATENCIÓ LLAR – RESIDÈNCIA
(Torn de nit i Corre torns)

Atenció directa de les persones que viuen a la  Llar- Residència i oferir els suports necessaris per la millora de la seva qualitat de vida i de la seva autodeterminació.

 FUNCIONS:

 • Donar suport en les tasques de la vida diària: higiene, vestir, alimentació, etc.
 • Atendre les demandes de les persones assistides, amb una escolta activa.
 • Treballar activament els objectius i accions del PIAI, i fer la seva avaluació.
 • Vetllar perquè es compleixin les normes establertes al servei.
 • Fer mediació en la relació de conflictes entre els usuaris.
 • Supervisar i registrar tots aquells aspectes rellevants de la persona, en especial els processos de salut, i tenint molt en compte les pautes mèdiques de la medicació que puguin prendre.
 • Respondre davant les incidències que es puguin donar, aplicar els procediments establerts i avisar al responsable del servei en cas necessari.
 • Supervisar i fer complir les activitats, horaris i bons hàbits del final i començament del dia , donant els suports que siguin necessaris.
 • Responsabilitzar-se d’un bon ús de les instal·lacions i espais.
 • Col·laborar amb la resta de l’equip per contribuir al bon funcionament del servei.

Vetllar per una comunicació fluïda i participar en les reunions de forma activa .

 

REQUISITS:

 • Formació Auxiliar d’Infermeria, Atenció a persones en situació de dependència o Integració social.
 • Experiència mínima d’un any.
 • Experiència amb persones amb discapacitat o trastorn mental.
 • Coneixements d’ofimàtica. Gestió de bases de dades i excel.
 • Domini del català i castellà.
 • Imprescindible carnet de conduir i valorable cotxe propi.
 • Orientació a les persones i empatia.
 • Treball en equip, pro activitat i compromís.
 • Capacitat de Planificació i organització.

 

CONDICIONS:

 • Contracte indefinit.
 • Incorporació immediata (febrer 2023).
 • Avantatges laborals i bon ambient de feina.
 • Lloc de treball a Cardedeu (Vallès Oriental).


Interesados/as enviar CV a
https://www.vivelloc.cat/ca/treballa-amb-nosaltres/ o al Departament de RRHH (marta.orozco@vivelloc.cat)

Nuestros colaboradores: