Programes formatius Singulars per a l’ocupabilitat

Projectes Singulars, oportunitats per a l’ocupabilitat

Els Projectes Singulars representen una oportunitat per promoure la millora de l’ocupabilitat de joves de 16 i 29 anys a través de diverses iniciatives centrades en la formació, orientació, mobilitat internacional i contractació laboral.

Aquesta iniciativa, impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb fons rebuts del Ministeri de Treball i Economia Social, té com a objectiu principal proporcionar eines i recursos perquè aquest col·lectiu pugui accedir a noves oportunitats laborals i desenvolupar-se professionalment.

Els destinataris d’aquests projectes són joves de 16 i 29 anys, registrats com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. A més, també poden participar les persones inscrites com a millora d’ocupació al SOC, tot i que amb una restricció del 20% de la totalitat dels participants per projecte.

El programa busca reforçar coneixements acadèmics bàsics, des d’un enfocament funcional, necessaris per al desenvolupament d’activitats en l’entorn social així com adquirir les habilitats necessàries per poder adaptar-se a diferents entorns de relació interpersonal. En aquest sentit es treballen, per tant, competències bàsiques per a la comunitat així com socials. Ho fa a través de diferents mòduls formatius que van des de l’aprenentatge d’una especialitat professional fins treballar competències transversals i habilitats relacionals.

El Voluntariat dins el programa Singulars

Les activitats de Voluntariat de l’alumnat del programa tenen per objectiu fer un servei a la comunitat, contribuint així la conscienciació i formar part implicada de la transformació de la societat.

Darrere una acció de Voluntariat hi ha la vivència de participació activa en el territori.

Visites a petites, mitjanes i grans empreses del territori dins el programa Singulars

Les visites coordinades amb empreses en actiu del territori són una eina i un model per l’estimulació per l’alumnat del Programa Singulars que pot visualitzar les possibilitats i reptes empresarials.

Es tracta d’experiències més vivencials, un complement vers la formació i explicació més teòrica, es tracta d’un “aprendre veient o fent”.

Les visites a empreses són estimulants i van més enllà de formació teòrica tradicional.

Aprofitem aquest article per agrair la participació i la implicació d’empreses i entitats que han obert les portes per actuacions del Programa Singulars i que sumen en el camí d’aconseguir una societat més inclusiva amb igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Gràcies pel vostre compromís:

Xócala, Idilia Foods, Fusteria L’Arrel, Bruc Jardí, Ecogrup Ecologica SL

Fundació Xiprer, Magic Line-Sant Joan de Déu, Estimem la Terra, Les Teixidores, Le’ts Clean Up Europe.

I Gràcies a l’alumnat d’altres Serveis de Viver de Bell-lloc que també ens han acompanyat en actuacions grupals.

 

Finançat per:

projectes singulars

 

 

 

Amb la col·laboració de:

Empreses projectes singulars

Nuestros colaboradores: